Quick Response Manufacturing - et styringskoncept for virksomheder, der producerer kundetilpassede produkter

Læs om det grundlæggende i QRM. Hvorfra stammer oprinder QRM strategien? Hvorfor giver det mening at tænke i tid? Læs om kernekoncepterne, og få en overordnet forståelse.

Når du har mødt os, ville du ønske, at du havde mødt os noget før

Læs om, hvordan QRM Danmark arbejder med QRM. Her får du en introduktion til arbejdsgangen i det danske konsulenthus med flest QRM-implementeringer bag sig.

OJ Electronics

Læs om hvordan en international high-tech virksomhed opnåede substantiel reduktion af lead-time inden for prototype fremstilling

VOLA og varians

Ved at implementere QRM på deres "lav volume, høj varians"-produkter, har VOLA A/S været i stand til at reducere gennemløbstid og antal åbne ordrer, samt forbedret deres leveringsnøjagtighed

HECO

Denne case beskriver, hvordan HECO International har etableret QRM celler, indført finplanlægning i cellerne og reduceret mængden af varer i arbejde med 60%, samtidig med at leveringssikkerheden er øget

HECO og medarbejderejerskab

Tre år efter HECO gennemførte den første succesfulde QRM implementering i Danmark, fik vi lov til at udgive en ny case om dem. Her fremhæves hvordan engagerede medarbejdere har formet en kultur af vedvarende forbedring og dermed opnået yderligere fremragende resultater efter en vellykket implementering

Need a light - now? Lighting manufacturer responds fast and wins more business

Case fra The Fabricator, Oktober 2011, af Tim Heston. Beskriver hvordan en lampeproducent i Phoenix reducerede gennemløbstider på deres produkter med op til 75% - ved at implementere QRM

Mining Boom Spurs Innovation

Artikel i serien "Case histories of manufacturing problem solving", der fortæller historien om, hvordan en amerikansk producent af udstyr til mineindustrien revolutionerede deres virksomhedskultur og blev i stand til at kæmpe med i toppen af markedet - ved hjælp af QRM

Why Cells Work

Endnu en case fra The Fabricator - en beskrivelse af hvordan amerikanske CR Metal Products imødekom Quick Response Management, og hvor resultaterne kunne ses både på bundlinjen og i virksomhedens kultur. Desuden beskriver denne artikel transitionen fra en mere traditionel virksomhedskultur til QRM måden at drive virksomhed på.

Quick Response Manufacturing - vejen frem for virksomheder med høj varians

Af Leslie Shalabi. Artikel, der sammenholder traditionelle opfattelser og tilgange med "the QRM way". Her demonstreres, punkt for punkt, hvorfor QRM er den optimale strategi for virksomheder med høj varians og en høj grad af kundetilpasning

Beyond Lean: Tænk i tid!

Artikel der beskriver valget mellem Lean og QRM virksomhedsstrategierne. Endvidere giver artikeln et indblik i QRM's 4 kernekoncepter; Tænk i tid, Organisationsstruktur, System Dynamics og et fælles nøgletal for hele værdikæden

Sending the right signal

Artikel skrevet af QRM's grundlægger, Rajan Suri, hvori en række virksomhedsstrategiers fordele og ulemper diskuteres.

Developing an Adaptive Culture: The Time is Now

Artikel fra The Manufacturing Executive om at udnytte din virksomheds fulde potentiale ved hjælp af QRM. Indeholder desuden artiklen "It's About Time" af Rajan Suri der beskriver vigtigheden af at reducere gennemløbstid med fokus på en holdbar virksomhedskultur, samt en gennemgang af QRM-strategiens 4 kernekoncepter

Managing the Extended Enterprise

Artikel af Paul D. Ericksen og Rajan Suri med fokus på Supply Chain Management som en central del af QRM-strategien

Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

En artikel, der beskriver udviklingen inden for Supply Chain strategimodeller med udgangspunkt i artikler og virksomhedseksempler. Med udgangspunkt i eksisterende modeller, besvares spørgsmålet: "Hvad er den rette Supply Chain for mine produkter?"

Introduktion til 3P - Production, Preparation & Process

3P er et værktøj til at brainstorme, visualisere og afprøve delelementer og helheder af en ny produktionsproces. Det er også et effektivt værktøj til simulering af kundevendte funktioner som venteværelser, receptioner osv.

3P skema

Her kan skemaet til vurderingen af forskellige alternativer i forbindelse med 3P frit downloades og benyttes

Introduktion til A3 tænkning

A3 tænkning er en effektiv måde at tænke og arbejde på. A3 tænkning bygger direkte på "Plan, Do, Check, Act" filosofien. Med tiden vil man udvikle en kultur, som løser problemer ved roden og gennemfører effektive forbedringer.