Quick Response Manufacturing


Odoo CMS - a big picture

Det seneste årti har virksomheder oplevet en stigende efterspørgsel på kundespecifikke produkter og det har medført udfordringer i de traditionelle setups hvor de fleste virksomheder er afdelingsopdelte og har fokus på lokal ressourceeffektivitet.

Quick Repons Manufacturing, eller QRM, er en vækststrategi som udspringer fra konceptet omkring, "Time Based Competition" hvor hastighed er i fokus som en konkurrencefordel. QRM er hovedsageligt rettet mod virksomheder som finder dele af virksomheden eller hele virksomheden i et miljø hvor variationen i produkter/ydelser er stor og volumen er lav.

QRM er grundlagt af Professor Rajan Suri i samarbejde med over 200 internationale virksomheder som alle så en konkurrencemæssig fordel i agilitet og hurtighed i deres værdikæde.

QRM Danmark er nordens mest erfarne Quick Response Manufacturing konsulenter og har nogle af verdens mest succesfulde implementeringer bag sig.  QRM er en ny og nødvendig måde at tænke på og det traditionelle fokus på omkostninger flyttes til tid - for i tid er der penge, mange penge.  QRM er oprindeligt udviklet til den producerende industri, men har efterfølgende vist sig mindst lige så brugbart inden for stort set alle områder. 

QRM Danmark arbejder med QRM i produktion, administration og service, og sågar i den offentlige sektor - alle steder med stor succes og med målbare resultater som taler for sig selv.

Klik her for at hente vores gratis introduktion til Quick Response Manufacturing


Klik her for at gå til vores downloadside hvor du kan hente vores cases og artikler


Videoen nedenfor fortæller hvordan QRM kan fungere i en projektorganisation. Projektet er implementeret af vores franske partnere fra det europæiske QRM netværk. Videoen er udviklet i samarbejde med virksomheden og bruges både internt og eksternt.  

 
 

Kontakt os for at høre hvordan vi hjalp MH Wirth reducere deres gennemløbstider med over 80% på udvalgte nøgleprodukter ved implementering af en Quick Response Office Cell (Q-ROC)

Kontakt os for at høre hvordan vi hjalp APCOA Parking omdanne hele deres virksomhed til Q-ROCs og derved reducer både ansvarsskift og gennemløbstider på tværs af hele organisationen.  


QRM i Produktionen

Quick Response Manufacturing (QRM) giver "utænkeligt" gode resultater! Som for eksempel hos HECO International, som efter en massiv reduktion af leveringstiden, kunne erobre en ny kunde i Japan, fra en konkurrent, som ligger lige ved siden af kunden. Hvordan det? Ved at reducere gennemløbstiden i fabrikken på kundespecifikke reservedele fra 14 dage til 1 til 2 dage. I produktioner med et højt produktmiks, små seriestørrelser og kundetilpassede produkter - det vi kalder produkthalen - viser QRM særdeles stærke resultater: 

50 - 80 % reduktion af gennemløbstider, med heraf følgende reduktion af varer i arbejde, behov for omplanlægning, minimerede lagre, samtidig med at fleksibilitetet og reaktionsevnen forbedres tilsvarende.

Hvis dette udnyttes og markedsføres overfor kunderne kan det føre til den "utænkelige" vækst

QRM løsninger i produktionen varierer fra små dedikerede celler, som løser en specifik opgave til større projekter, som medfører gennemgribende ændringer i den måde produktionen er organiseret på. I nogle tilfælde er løsningen "hybrid celler" hvor produktion og produktionsforberedelse smelter sammen, for at opnå yderligere produktivitetsstigning.

Læs mere i casen fra HECOcasen fra OJ Electronics, eller casen fra VOLA.

QRM Danmark har stor erfaring i at sammensætte skræddersyede løsninger til den enkelte kundes behov. Ud over mærkbar reduktion af gennemløbstider og heraf afledte positive effekter, giver QRM projekter en mærkbar højere trivsel i QRM celler.


QRM i administration og Service

Traditionelt halter produktivitetsstigningen i administration og service efter resultaterne opnået generelt indenfor fremstillingsindustrien.

Vores erfaring med QRM projekter indenfor administration og service viser fantastiske resultater:

  • Gennemløbstider reduceret fra 30 dage til 5 dage

  • Eliminering af 70 - 80 % af ansvarsskift

  • Fokus på kerneforretningen

  • Forbedret kvalitet og eliminering af tilbageløb

Alt dette reducerer behovet for "brandslukning" og frigør ledere til proaktiv ledelse og udvikling af medarbejdere.

Quick Response projekter transformerer organisationen til at være fleksibel og responsiv og skaber hermed en strømlignet organisation opbygget omkring Quick Respone Office Celler (Q-ROCs)  

Find mere materiale på vores download side her.


QRM i den offentlige sektor

Der er mange udfordringer i den offentlige sektor. Dem som QRM Danmark oftest støder på er bl.a. det stigende antal opgaver, konstante krav om effektivisering og kortere sagsbehandlingstider, mange ansvarsskift og tilbageløb, alle disse udfordringer giver et stressfuldt miljø for medarbejderne.

QRM Danmark har kun god erfaring med at benytte Quick Response Manufacturing til at takle disse udfordringer. QRM er særdeles brugbart i disse situationer fordi der hele tiden fokuseres på at eliminere køer og ventetider, øge fleksibiliteten mellem medarbejdere ved at krydstræning, omorganisere arbejdet ud fra et tidsperspektiv og konstant fokus på planlægning og flow i opgaverne ved at begrænse mængden af igangsatte opgaver.

Resultaterne er som minimum:

  • 50 % reduktion i gennemløbstider for fokus opgaver

  • Overholdelse af deadlines

  • 10 - 20 % øget produktivitet i teams

  • Øget medarbejder tilfredshed og trivsel

Læs mere på vores download side her. 

De fleste virksomheder undervurder vigtigheden i tid

Kontakt os nu og hør hvorfor tid er så vigtigt